CbyT, tarafsızlık, eşitlik ve güvenilirlik esaslarından ödün vermeyecek ilkeleriyle;

 • Bütün platformlarında verdiği hizmetlerin sorumluluğunu taşır ve bu hizmetlerin topluma katkılarını gözetir.
 • Tutarlı, dinamik yapısı ve bilimsel yaklaşımıyla sürekli iyileştirmeye önem verir.
 • Ulusal ve Uluslararası platformlarda, gelişimiyle örnek gösterilen bir kuruluş olmayı hedefler.
 • Müşteri odaklıdır.
 • Ürün ve hizmette kaliteden ödün vermeden en iyi olmak için çalışır.
 • Bütün platformlarında çalışan personel, etik, şeffaflık ve gizlilik kurallarına tam olarak uyar.
 • Öğrenen bir organizasyon olarak kurumsallaşmanın önemine inanır.
 • Sınav ve Belgelendirme Platformunu diğer aktivitelerinden bağımsız olarak yürütür.
 • Belgelendirme hizmetlerini sürdürürken tarafsızlığın önemini anladığını, çıkar çatışmalarını yönettiğini ve belgelendirme hizmetlerindeki objektifliğini talep edilmesini beklemeksizin, açıkça ve herkesin ulaşabileceği şekilde web sitesinde ve sınav kitapçıklarında beyan eder.
 • İnsani ve toplumsal değerlere saygı duyar.
 • Tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgeli personel arasında adil olmayı sağlar.