CbyT Logosu Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir. (No: 2010 – 55106)

CbyT Markası’nı kullanan belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar markanın kullanımına yönelik belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

CbyT Markası sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir; ürün üzerine ve kişilerin kartvizitlerinde kullanılamaz.

CbyT Markası, belgelendirilmiş kişilerin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

Her bir CbyT Markası, aynı doküman üzerinde birden fazla kullanılamaz.

CbyT Markası’ nın kullanılacağı dokümanın/ortamın zemininin beyaz olması, aksi durumda markanın beyaz bir fon ile çerçevelenmesi gereklidir.

CbyT Markası, kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir. CbyT Markası kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların ürüne/hizmete ait olmadığı durumlarda, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir.

CbyT Markası’ na ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler CbyT web sitesinden temin edilmelidir. CbyT Markası, CbyT web sitesindeki CbyT Marka Kullanımı ile ilgili belirtilen tüm şartları taşımalıdır.

CbyT Markası’ nın, belgelendirilmiş kişiler ve onların çalıştıkları kuruluşlar tarafından A4’ten daha büyük olmayan sarf malzemeleri ile elektronik ortamda kullanılabilecek en büyük ebadı, CbyT web sayfasındaki şablonda verilir. Verilen şablon, oranlar sabit kalacak ve markanın okunabilirliği bozulmayacak şekilde küçültülebilir. A4’ten daha büyük sarf malzemeleri ve farklı ortam ve ebatlarda kullanım söz konusu olduğunda mutlaka CbyT’nin yazılı onayı alınmalıdır.

CbyT Markası’ nın kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo/marka kullanılacaksa, CbyT Markası bu kuruluşun logosundan/markasından daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.
Belgelendirilmiş kişilerin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında belge sahipleri veya bu belge sahiplerinin çalıştığı kuruluş CbyT Markası’ nın kullanımını durdurmalıdır. Belgelendirilmiş kişiler veya çalıştıkları kuruluşun marka kullanımıyla ilgili belirtilen şartlara uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş kişi veya kuruluştan düzeltici tedbir alması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.