1. Adayların sınavlarda şunları yanlarında getirmeleri yasaktır:
 • telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları
 • hesap makinesi, data bank, başka fonksiyonları da olan saatler vb. özel elektronik donanımlar
 • kesici aletler (bıçak, çakı gibi), silahlar (ruhsatlı ve resmi amaçlı kullanılsa bile)
 • sınav konularıyla ilgili bilgiler içeren kitap, e-kitap, not ve benzeri şeyler
 1. Adaylar, sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
 2. Sınav disiplinini bozan, kendi yerine başkasını sınava sokmaya çalışan, kopya çektiği veya verdiği tespit edilen vb. faaliyetlerde bulunan adayların sınavları sonlandırılır. Böyle bir durumda adayın sınav salonunu terk etmesi gerekir.
 3. Sınav sonrasında, hatta belgelendirme sonrasında dahi, adayın/belge sahibinin kural ve şartları yerine getirmediği veya hile ve kopya teşebbüsünde bulunduğu tespit edilirse, adayın sınavı geçersiz sayılır, belgelendirilmiş kişinin belgesini iade etmesi gerekir.
 4. Adayın sınavla ilgili olarak; sınavının sonlandırılmasına, bir soruya ya da başka bir duruma itiraz ve şikayet hakkı vardır. Aday, gözetmenden İtiraz ve Şikayet Formu isteyerek, sınav süresinden kayıp yaşanmaması amacıyla, sınav bitiminde bu formu doldurarak İtiraz ve Şikayetlerini gerçekleştirme hakkına sahiptir.
 5. Adaylar sınav salonunda sınav görevlisi tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadır. Adaylar TC Kimlik numarası ve fotoğraflarını içeren kimliklerini ve sınav giriş kartlarını görünür bir şekilde masa üstüne koymalıdırlar. Geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi yanında bulunmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 6. Adayların sınav sırasında birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır.
 7. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmaz.
 8. Adayların sınav salonuna kalem ve silgi haricinde, kumpas, cetvel gibi herhangi bir malzeme getirmeleri yasaktır. Sınavlarda kullanılması serbest olan herhangi bir malzeme varsa, bunu CbyT verecektir. Örneğin yazılı sınavlarda CbyT tarafından veriliyorsa bu hesap makinesini kullanmak serbesttir.
 9. Sınav görevlisinden herhangi bir açıklama istendiğinde bu soru herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle sorulmalı ve sınav görevlisi de aynı şekilde yüksek sesle cevap vermelidir. Bu soru ve cevap herhangi bir sınav sorusunun cevabı niteliğinde olamaz.
 10. Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken adaylar ilk başvurularında durumlarını ve özel ihtiyaçlarını belirtmelidirler.
 11. Adayın, müsvedde kağıtları dahil, sınav salonundan herhangi bir materyal/doküman çıkarması yasaktır.
 12. Sınavlar imzalı dokümanlar ve kamera kaydı ile kayıt altına alınır.
 13. Sınav sonunda adaylara anket uygulanır.


Teorik Sınavlar: 

 1. Adaylar kendilerine bildirilen saatte sınav yerinde hazır bulunmalıdırlar.
 2. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir aday sınava alınmaz.
 3. Sınavın başlamasını izleyen ilk 20 dakika ve sınav süresinin son 10 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.
 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkılmaz. Çıkan adayın sınavı sonlandırılır.
 5. Adaylar cevap kâğıtlarının üzerinde yazan numara ve ismin kendilerine ait olup olmadığını kontrol etmelidirler.
 6. Sınavda koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
 7. Adaylar; sınav görevlilerine, sınav öncesinde, sınav esnasında veya sınavdan sonra, sınav kitapçığının içeriği ile ilgili soru soramazlar.
 8. Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.


Performansa Dayalı Uygulama Sınavları:
 

 1. Adaylar kendilerine bildirilen saatte sınav salonunun önünde hazır bulunmalıdır.
 2. Adaylar sınava girecekleri salon önündeki yoklama listesine isim, tarih ve saat yazarak imza atmalıdırlar. Adaylar imza atarken Ad/Soyad/TC.Kimlik No gibi bilgilerini kontrol etmelidirler.
 3. Yoklama listesi, sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika sonunda sınav gözetmeni tarafından teslim alınacak olup, geç gelen ve yoklama listesini imzalamayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 4. Yoklama listesinde adı ve imzası bulunduğu halde sırasını kaçırmış olan aday, diğer adayların sınavı tamamlandıktan sonra, sınav salonu kullanım süresi sona ermeden önce imkan varsa, sınav gözetmeni tarafından ikinci kez çağırılarak sınava alınabilir.
 5. İkinci kez çağırıldığında salon önünde hazır bulunmayan aday sınava katılmamış kabul edilir.