1. Dayanak

Makine Bakımcı – Seviye 4 belgelendirme programı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) şartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. MYK’nın 10UY002-4 kodlu Ulusal Yeterliliği kaynak alınmıştır.

2. Yeterliliğin yapısı ve Birimler

Makine Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde gerçekleştirilen sınavlar iki zorunlu ve üç seçmeli birimden oluşmaktadır. Zorunlu birimler teorik, seçmeli birimler ise hem teorik hem performansa dayalı olarak sınanır. Adaylar teorik ve performansa dayalı olmak üzere toplamda iki adet sınava girerler.

Zorunlu ve seçmeli birimlerin gruplandırma alternatiflerini “Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri” başlığı altında görebilirsiniz.

Zorunlu Birimler ve geçme puanları:

10UY0002-4/ A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri (Teorik Sınav:60 puan)
10UY0002-4/ A2: Kalite Yönetim Sistemi (Teorik Sınav:60 puan)

Seçmeli Birimler:
10UY0002-4/ B1: Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar (Teorik Sınav: 70 puan, Performansa Dayalı Sınav: 70 puan)
10UY0002-4/ B2: Rutin/Periyodik Bakımlar (Teorik Sınav: 70 puan, Performansa Dayalı Sınav: 70 puan)
10UY0002-4/ B3: Arıza Bakım/Onarımları (Teorik Sınav: 70 puan, Performansa Dayalı Sınav: 70 puan)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri
I. Alternatif: A1, A2, B1, B2, B3
II. Alternatif: A1, A2, B1, B2
III. Alternatif: A1, A2, B3

3. Yeterlilik sınavına giriş şartı

Yeterlilik birimlerinde belirtilen içerikte; asgari 360 saat teorik ve 120 saat pratik olmak üzere toplam 480 saat Makine Bakımcı Seviye 4 teorik ve uygulamalı eğitimi almış olmak veya en az 1 yıl makine bakımcı olarak
çalışmış olmak kaydıyla toplamda 3 yıl makine bakım işinde deneyim sahibi olmak (Makine bakım işlerinde
yardımcı düzeyde geçirilen sürelerin yarısı alınarak hesaplama yapılır.)

4. Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Yeterliliğin elde edilebilmesi için adayların teorik hem performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları gerekir. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.
Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.
Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

5. Belge geçerlilik süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

6. Gözetim ve Yeniden Belgelendirme

CbyT, belgenin geçerlilik süresi başlangıcından iki yıl sonra en az 1 kez adayın çalıştığı kuruluştan mesleki yetkinlik başarım raporu ister.
Yeniden belgelendirme ise şu şekilde yapılır:
a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır.
b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

7. Belgenin askıya alınması/iptali

Belge şu sebeplerle iptal edilebilir veya askıya alınabilir:
6. Gözetimlerin ve ek gözetim süresinin sonunda şartları yerine getirememesi.
7. Onaylamış olduğu belge kullanım sözleşmesine aykırı bir durumun tespit edilmesi.
8. Mesleğe sağlıklı bir biçimde devam edememeye sebep olacak bir durumun tespit edilmesi. (Ör. fiziksel engeller ortaya çıkması veya kişiye bu meslekte bulunmasının ağır hasar vereceği bir sağlık sorununun ortaya çıkması vb.)
9. Sınav sırasında sınav kurallarını ihlal etmiş olduğunun tespit edilmesi.
10. Belge sahibinin bu yönde bir talebinin bulunması.

8. Belge Kullanım Şartları

Belgelendirme programına başvuran aday başvuru sırasında aday ekranındaki Belge Kullanım Sözleşmesini kabul etmek zorundadır. Aksi Halde sistem başvuru yapılmasına izin vermeyecektir. Aday, belgelendirildikten sonra bu sözleşmedeki şartlara uymak zorundadır. Aksi tespit edilirse belgesi iptal edilir.