Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesine göre (bkz. http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/sinavbelgelendirmeyonetmeligi.pdf ), adaylar, 1 (bir) yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler. Bu noktada her yeterlilik biriminin teorik ve performansa dayalı uygulama sınavının toplamından oluştuğunu hatırlatmak gerekir. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) bazında gerçekleştirilebilir; sınavların teorik ve uygulamalı kısımlarının birleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar;

  1. Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna “Yeterlilik Birimi Başarı Belgesi” almak üzere talepte bulunulmalıdır.
  2. Diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan “Yeterlilik Birimi Başarı Belgesi” ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.