Başvuru sahibinin sorumlulukları

  • Güncel ve doğru bilgileri zamanında ve istendiği gibi iletmek
  • Belge Kullanım sözleşmesini dikkatlice okuyup kabul etmek
  • İstenen kanıtları sunmak
  • Başvuru ve sınav ile ilgili bilgileri web sitesinden ve kendi şifresiyle girdiği aday ekranından takip etmek