İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

İtiraz ve şikayetler CbyT’ye ulaştığında Platformlar Yöneticisi itiraz/şikayetin ulaştığına dair şikayet sahibine yazılı olarak bilgi verir. Bu bilgilendirmenin ardından en geç bir hafta içinde söz konusu itiraz/şikayetle ilgili izlenecek yol ve söz konusu incelemenin yaklaşık süresi konularında şikayet sahibi Platformlar Yöneticisi tarafından bilgilendirilir. Bu sürenin sonunda varılan karar da üçüncü bilgilendirme ile şikayet sahibine iletilir.

İtiraz ve şikayet formuna erişim için tıklayınız.