VİZYONUMUZ

Gelişimi ve ilkeleriyle alanında örnek gösterilen, alanındaki gelişmelerin öncüsü olan ve ilgili alanların gelişimine, güvenilir, adil, tarafsız ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla katkıda bulunan saygın bir kuruluş olmak.

MİSYONUMUZ

Sınav ve belgelendirme sistemimizle, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu belgelendirilmiş, istihdam edilebilir, bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyi güvenilir bir şekilde ölçülmüş işgücünü iş piyasasına sunmak.