Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı (Kısaca “TEGEV”)’nın sınav ve belgelendirme konusundaki deneyimi oldukça eskiye dayanmaktadır. TEGEV birçok projede bağımsız bir kuruluş olarak sınav ve belgelendirme uygulamaları yapmıştır. Bugün TEGEV Akreditasyon Sınav ve Belgelendirme A.Ş. (Kısaca “CbyT”)belgelendirme faaliyetlerine EQF ve MYK prensipleri temelinde devam etmekte, belgelendirilen kişinin bilgi, beceri ve yetkinlik seviyeleri net bir biçimde ortaya koymak için çalışmaktadır.

CbyT, 2006 yılında TEGEV bünyesinde bir komite olarak çalışmalarına başlamıştır. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ve pilot çalışmaların yapılmasından sonra, tekrarlayan ticari faaliyetlerin bir vakıf kapsamında gerçekleştirebilmesinin yasal olmaması nedeniyle, 2010 yılında Anonim Şirket olarak kuruluşunu tamamlamış ve mekatronik alanında belgelendirme yapmaya başlamıştır.

CbyT 2010 yılında Stuttgart IHK (Stuttgart Sanayi ve Ticaret Odası) ile imzaladığı bir sözleşme ile Stuttgart IHK adına sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir. 2013 yılında yapılan bir düzenlemede faaliyetlerini AHK (Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası) kapsamında devam ettirmektedir.

Bunun yanı sıra TEGEV tarafından hazırlanmış olan ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından onaylanan Ulusal Mesleki Yeterlilikler doğrultusunda “Mekatronik Sistem Operatörü – Seviye 4” ve “Mekatronik Sistem Operatörü –Seviye 5” kapsamında sınavlar yapmaya 2015 yılında başlamaktadır.