CbyT Kalite Politikasını şu ilkeler ile belirler ve bu ilkelere uyulması zorunluluğu bütün paydaş ve ilgili taraflarca taahhütnamelerde imza altına alınır.

  • Bağımsızlık ve Tarafsızlık: CbyT, bütün faaliyetlerinde ve belgelendirme programlarının yönetiminde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine uyar. Bu ilkeyi zedeleyecek hiç bir faaliyetin içerisinde yer almaz. Bunun için paydaşlar ve ilgili taraflarla olan ilişkilerini kimseye ayrıcalık sağlanmasına izin vermeyecek şekilde düzenler. CbyT, MYK tarafından yetkilendirildiği yeterlilik birimleri alanlarında hiçbir eğitim-öğretim faaliyetinde bulunmaz, sertifika programı düzenlemez. CbyT istihdam ettiği bir kişiyi belgelendirecek olursa, bağımsızlık ve tarafsızlığı nasıl garanti altına aldığını raporlar ve kayıt altına alır.
  • Çıkar Çatışmalarını Önleme: Bundan özel bir çıkar sağlama olasılığı bulunanlar CbyT ‘nin belgelendirme kararlarına katılamazlar. CbyT, ilgili kişilerin ve personelinin çıkar çatışmasını önleme konusundaki sorumluluklarını onlara anlatır ve taahhütnamelerle imza altına alır. Ayrıca Sınav ve Belgelendirme süreçlerine erişim imkanı olanlar, sınavlara hazırlanma amaçlı rehber kitaplar yazamazlar ve eğitim programı düzenleyemezler.
  • Saydamlık: CbyT, her türlü faaliyetini açıklık ve saydamlık ilkelerine göre yürütür. Belgelendirme faaliyetlerinden yararlanmak isteyen herkese gerekli bilgileri talep edilmeksizin ulaşılabilecek şekilde web sitesinde yayınlar.
  • Gizlilik: CbyT, faaliyetleri sırasında elde ettiği bütün kişisel bilgilerin gizliliğini taahhüt eder. Bu taahhüt belgelendirme sistemi içinde her hangi bir sebeple yer almış herkesi kapsar.
  • Güvenlik: CbyT, sınav yerinin ve malzemelerinin güvenliğinden sorumludur.