CbyT, belgelendirme faaliyetlerini ISO/EN IEC 17024 standartlarına uygun olarak ve MYK Mesleki Yeterlilikleri çerçevesinde yürütmektedir. CbyT aynı zamanda akreditasyon süreci içindedir ve MYK tarafından yetkilendirildiğinde verdiği belgeleri MYK logolu olarak değiştirecektir.

CbyT belgelendirme hizmetlerini tarafsız, adil, herkese eşit imkanlar sunarak yürütür. Bu faaliyetler şu kapsamdadır:

  • Sınav takviminin oluşturulması
  • Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi
  • Sınav organizasyonunun yapılması
  • Sınavların uygulanması
  • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurulması
  • Belgelendirme kararının alınması
  • Belgelerin verilmesi
  • Belgelendirilmiş personelin gözetimi
  • Yeniden belgelendirme
  • Belgelerin askıya alınması ve iptaline yönelik hizmetlerin sunulması

CbyT, her bir belgelendirme programı için ortalama yılda iki sınav gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yıllık sınav takvimi her yıl, bir önceki yılın Aralık ayı içinde CbyT web sitesinde ve herkesin ulaşabileceği şekilde ilan edilir. Bu ilan ücretler, başvuru bilgileri, sınav yeri gibi diğer gerekli bilgileri de kapsar. CbyT gerektiğinde sınav tarihleri, ücretler ve diğer şartlarda değişik yapma hakkına sahip olduğundan katılımcılara CbyT web sitesini, böyle bir duruma karşı tedbirli olmak için, düzenli takip etmelerini öneririz. CbyT böyle bir durumda yapılan değişikliği web sitesinden duyuracaktır. Sınavlar için başvurular CbyT’ nin internet sitesinden yapılır. Başvurusu onaylanan başvuru sahibinin gerekli belgeleri kendisinden istenen sürede CbyT’ ye iletmesi gerekir. Bu süre kendisine ilk başvurunun onayı ile bildirilecektir. Gerekli belgelerin tarafımıza iletilmesi ve kontrollerinin sağlanması ile birlikte başvuru kesinleşmiş olur ve aday sınav listesine dahil edilir. Başvuru kabulü yapılmış başvuru sahiplerine ücret iadesi yapılmaz. Sınavlarda alınan notlar 1 yıl geçerlidir. Buna karşılık aday bütün sınavlardan başarı sağlarsa ve belgelendirilirse, belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Sınav sonuçları, adayların TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri şekilde kendi kişisel portallarından ilan edilir. Belgelendirilmiş kişiler, TC kimlik numaraları ve ön başvurular sırasında kendilerine verilen şifreleri kullanarak, CbyT web sayfasında yer alan kişisel portallarındaki bilgileri (kişisel bilgiler, işveren bilgileri alanı, alınan belgenin kapsamı, veriliş tarihi, geçerlilik süresi, gözetim zamanı ve durumu, itiraz/şikâyetlerle ilgili işlemler vb.) kontrol etmek ve güncel tutulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Belgelendirilmiş kişi 5 yılı doldurmadan önce CbyT tarafından gözetime tabi tutulur ve gerekleri yerine getirdiği sonucuna varılırsa belge süresi 5 yıl daha uzatılır.